REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Meditace a relaxace
Význam meditace
Meditační techniky
Meditace a Reiki
Bdělost, souvislost s Reiki
Relaxace pro dva
Dechová cvičení
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Dechová cvičení

Technika vědomého dýchání

|

Dýchání provázané s ReikiDech je úzce propojen s našim momentálním rozpoložením. Pokud jsme v klidu, dech je klidný a pravidelný – pokud jsme ve stresu, dech je zrychlený a nepravidelný. Této vlastnosti lze s výhodou využít.

Pravidelné dýchání

Nejdříve si uvědomíme svůj dech a poté začneme klidně a pravidelně dýchat. Ze začátku můžeme provést několik co nejhlubších nádechů a výdechů, poté již dýcháme co nejpřirozeněji a do procesu dýchání zasahujeme co nejméně intelektem. Pouze si bděle uvědomujeme/pozorujeme dech (který je klidný a pravidelný).

Nádechy a výdechy

Důležitá je bdělost během procesu dýchání - tedy neustále vědět o tom, že dýcháme (a vědět i o tom, že víme, že dýcháme). Nemusíme se přitom soustředit na nádech i výdech. Postačí soustředění pouze na nádechy, či pouze na výdechy. Druhá část dechového cyklu se bude dít zcela automaticky.

K zamyšlení o Reiki

Proč někdo říká 'to Reiki', někdo 'ta Reiki' a jiný 'ty Reiki'?

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2018: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická