REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Úvodem o těchto stránkách
Základní informace o Reiki Historie Reiki a Mikao Usui
Jak chápat Reiki?
Zásady Reiki a jejich význam
Reiki ošetření
Reiki výuka, spektrum vibrací
Reiki iniciace (zasvěcení)
Reiki systémy, druhy Reiki
Reiki symboly a mantry
Pozice rukou při Reiki léčení
Techniky práce s Reiki na dálku
Harmonizace čaker
Dýchání Huy Yin
Vnímání Reiki, zážitky
Aura, cvičení na vidění aury
Energetická očista prostoru
Nejčastější otázky
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Základní informace o Reiki

Jak chápat Reiki?

|

Reiki jako nástroj léčení

|

Reiki jako nástroj sebepoznáníPři kontaktu s Reiki může docházet k uvědomování si jemnějších úrovní našeho bytí, což umožňuje lepší přístup k informacím. Tímto způsobem Reiki navozuje podmínky vhodné pro sebepoznání, tedy pochopení toho, kým/čím vlastně jsme.

Nutnost pravidelných meditací při práci s Reiki

Bez pravidelných meditací a poctivé práce na sobě je ovšem Reiki bezmocné. Tím, co dává Reiki sílu, jsou právě meditace a vědomé vylepšování charakteru. Bez této činnosti se budou dít v souvislosti s Reiki vnitřní změny také - tento proces bude ovšem mnohonásobně pomalejší.

Kontakt s Reiki jako nástroj sebepoznání

Na tomto místě se zkusme zamyslet nad tím, co se myslí označením sebepoznání. Sebepoznání zajisté neznamená nalezení něčeho nového, něčeho, co jsme doposud nikdy neznali. Spíše lze říci, že při tomto procesu poznáváme to, čím už jsme (ať už toto já vypadá jakkoli, nemusíme jej nikde hledat, protože už jím jsme - teď a vždy).

Proč tedy mluvíme o sebepoznání? Pravděpodobně proto, že máme někdy pocit, že sami sebe neznáme a proto se rozhodneme odstraňovat vše, o čem si myslíme, že nám brání vidět (chápat) sama sebe. Zde je ovšem potíž, protože poznávat můžeme jen to, čím nejsme - to, čím jsme, poznat nemůžeme, protože tím jsme. Nikdy se nám tedy nemůže podařit najít své já, neboť jím už jsme. Můžeme argumentovat, že se tím prostě musíme stát. Jenže, my už tím jsme, takže jak se můžeme stát něčím, čím už jsme?

A na tomto místě přichází na řadu např. právě Reiki, jakožto nástroj pro vymotávání se ze všech těch nedorozumění, nepochopení, zvyků a závislostí, strachů a lenosti, smutku a bolesti, nesmyslných otázek a nekonečného hledání štěstí. A to, co zůstane, je to pravé, jak prohlašují někteří mistři.

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická