REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Úvodem o těchto stránkách
Základní informace o Reiki
Historie Reiki a Mikao Usui
Jak chápat Reiki?
Zásady Reiki a jejich význam
Reiki ošetření
Reiki výuka, spektrum vibrací
Reiki iniciace (zasvěcení)
Reiki systémy, druhy Reiki
Reiki symboly a mantry
Pozice rukou při Reiki léčení
Techniky práce s Reiki na dálku
Harmonizace čaker
Dýchání Huy Yin
Vnímání Reiki, zážitky Aura, cvičení na vidění aury
Energetická očista prostoru
Nejčastější otázky
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Vnímání Reiki, zážitky

Změny ve fyzickém těle

|

Reiki a léčivé schopnosti

|

Jak Reiki léčí nemociDříve, než se začneme vůbec nějakému Reiki věnovat, si je dobré uvědomit, že cílem Reiki není obdržení mnoha zasvěcení, dosažení nějakého stupně (Reiki I, II, III), obdržení různých certifikátů, získání nadpřirozených schopností apod.

Proč má smysl pracovat s Reiki?

Rozumným a velmi praktickým cílem, kam nás může Reiki zavést, je začít lépe rozumět sobě samému. Naučit se relaxovat, meditovat, odpočívat, zvládat zátěž všedních dnů, naučit se pracovat s emocemi, náladami, lépe vnímat impulsy, které vysílá fyzické tělo apod.

Stručně řečeno, umět obstát ve všech životních situacích, které se mohou objevit a které se objevují - a to co nejvíce efektivně.

Reiki a léčivé schopnosti

Přirozeným vyústěním jasnějšího poznání sebe sama skrze Reiki může být získání tzv. léčivých schopností. Zde se ovšem nejedná o vlastnost, kterou máme k dispozici jen díky obdrženým Reiki iniciacím. Jedná se o schopnost, kterou má každý z nás volně k dispozici - jen si to zpravidla neuvědomuje.

Všechny léčivé schopnosti jsou založené na faktu, že je vše spolu provázané. Proto, když si v sobě začneme tuto provázanost jasněji uvědomovat (například díky Reiki), začneme mít k dispozici více energie a lepší přístup ke kvalitnějším informacím.

K zamyšlení o Reiki

Proč se tolik zajímáme o Reiki a nevěnujeme se raději tomu, co se nám děje v životě?

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická