REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Vědomá práce na sobě
Charakterové rysy člověka
Fyzická kondice, spojitost s Reiki
Užitečnost meditace
Užitečnost Reiki
Spánek a Reiki Sny a jejich význam
Využití principů Reiki při práci
Studium literatury, texty o Reiki
Opravdovost, odpoutanost
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Spánek a Reiki

Optimální délka spánku

|

Kvalita spánku

|

Vliv Reiki na kvalitu spánkuDélka spánku není jediným parametrem, který ovlivňuje, s jakou náladou se ráno probudíme. Velice záleží také na tom, jak kvalitní spánek je. Pokud se ráno často budíme unaveni, či vyčerpáni, děláme pravděpodobně něco špatně (pokud máme jakékoliv problémy se spánkem, je dobré to nepodceňovat a vyhledat vhodného lékaře, změnit stávající zvyky, či se hlouběji zamyslet nad tím, kde děláme chybu).

Spánek, spánkové fáze

Spánek lze popsat pomocí tzv. spánkových fází (REM fáze a 4 non-REM fáze), které se periodicky střídají. Na kvalitu spánku má velký vliv zastoupení těchto spánkových fází během jednoho spánkového cyklu. Pokud pravidelně meditujeme, bude docházet k lepší organizaci těchto fází, čímž se může zkrátit potřebná délka spánku (pokud žijeme neharmonický život, objevují se během spánku častěji přechodové spánkové fáze, které tělu nic nepřináší).

Na kvalitu spánku má vliv také rozpoložení, v jakém se nacházíme během dne a hlavně činnosti, které provádíme těsně před usnutím. Proto je velice výhodné si po celý den udržovat co nejpozitivnější náladu a každý večer provádět už jen ty činnosti, při kterých se nestresujeme, příliš nepřemýšlíme a jsme v klidu.

Vliv meditace, či Reiki

Pokud si každý den před usnutím na chvíli zameditujeme, či se napojíme na Reiki, bude to jedna z nejlepších věcí, které pro sebe můžeme udělat (čemu se věnujeme v době před spaním, to se bude projektovat do našich snů a sny mají zpětně zase vliv na rozpoložení v jakém se budeme nacházet po probuzení).

K zamyšlení o Reiki

Reiki lze chápat jako pouhý nástroj. O prospěšnosti, neužitečnosti, či škodlivosti tohoto nástroje rozhodujeme my - v závislosti na tom, jak Reiki používáme.

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická