REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Vědomá práce na sobě
Charakterové rysy člověka
Fyzická kondice, spojitost s Reiki
Užitečnost meditace
Užitečnost Reiki
Spánek a Reiki
Sny a jejich význam
Využití principů Reiki při práci
Studium literatury, texty o Reiki
Opravdovost, odpoutanost
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Opravdovost, odpoutanost

Jak být opravdový

|

Odpoutanost (nezaujatost)Co znamená být opravdový? Opravdovost lze definovat například jako spontánní myšlení/chování/jednání, kdy co nejlépe děláme to, co cítíme (víme), že je potřeba udělat a neřídíme se pouze tím, co máme/nemáme rádi, co nám dělá dobře/špatně apod.

Na nic si nehrajeme, nic nepředstíráme, sami sobě nelžeme a nesnažíme se před ostatními vypadat lépe. Vše co k nám přichází přijímáme takové, jaké to ve skutečnosti je (jaké se nám to zdá být). Tímto postojem máme možnost postupně pochopit vše, co se nám v životě děje a můžeme se pak podle toho zařídit.

Pokud víme, že bychom mohli udělat něco užitečného, uděláme to – pokud víme, že by něco mohlo někomu ublížit, dělat to nebudeme. A pokud už se zachováme jakkoli, přiznáme si to a nebudeme se tvářit, že tomu tak není.

Jak chápat opravdovost?

Pokud nás např. něco trápí a my se snažíme vypadat a chovat tak, jako by nás to netrápilo, vytváříme rozpor, který se dříve nebo později někde projeví. Naopak, pokud si sami sobě přiznáme, že nás něco trápí, máme možnost pochopit i to, proč nás to trápí a co lze udělat proto, aby nás to netrápilo. Pokud tuto změnu nemůžeme, nebo nejsme schopni udělat, opět si to přiznáme a budeme se snažit pochopit proč tomu tak je.

Důležité je tento přístup uplaťnovat i v těch úplně nejobyčejnějších situacích našeho života (při snídani, při obědě, při kontaktu s lidmi, při práci s Reiki, či kdekoliv jinde).

K zamyšlení o Reiki

Pracovat efektivně s Reiki znamená nepracovat s ničím konkrétním.

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická