REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Vědomá práce na sobě
Charakterové rysy člověka
Fyzická kondice, spojitost s Reiki
Užitečnost meditace
Užitečnost Reiki
Spánek a Reiki
Sny a jejich význam
Využití principů Reiki při práci
Studium literatury, texty o Reiki
Opravdovost, odpoutanost
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Opravdovost, odpoutanost

Jak být opravdový

|

Odpoutanost (nezaujatost)S opravdovostí souvisí i odpoutanost (nezaujatost) k dění ve světě. Čím více nás svět a dění v něm ovlivňuje, tím hůře se nám bude udržovat vnitřní klid. Podle toho pak bude vypadat naše jednání – nebudeme se rozhodovat podle toho, co je potřeba udělat, ale podle toho, co se nám zrovna hodně líbí, či z čeho máme strach.

Vnitřní klid

Pojmem "vnitřní klid" zde není myšlen stav, kdy nejsou přítomny slova, zvuky, fyzická i mentální aktivita (obecně myšlenky). Tento termín je zde uveden ve významu "nezaujatosti k dění ve světě", kdy můžeme pozorovat (prožívat) radost, neutralitu i smutek, ale vnitřně jsme stále v klidu. Necháme ať se vše děje samo od sebe a nesnažíme se do toho ani zasahovat, ani nezasahovat.

Odpoutanost

Dobrý způsob, jak trénovat odpoutanost k dění ve světě je dělat co nejčastěji něco, do čeho se nám zrovna nechce (a přesto je tato činnost nám, či druhým prospěšná). Tímto jednáním zapomeneme chvíli sami na sebe (na své touhy a přání) a následkem toho se může dostavit vnitřní klid.

K zamyšlení o Reiki

Intelekt nám v procesu chápání Reiki příliš nepomůže. Reiki nás vede za mysl. Jak bychom mohli Reiki pochopit myslí?

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická