REIKI PRAHA | Informace o Reiki, relaxace a meditace
Vědomá práce na sobě
Charakterové rysy člověka
Fyzická kondice, spojitost s Reiki
Užitečnost meditace
Užitečnost Reiki
Spánek a Reiki
Sny a jejich význam
Využití principů Reiki při práci
Studium literatury, texty o Reiki Opravdovost, odpoutanost
INFORMACEMeditace a společná setkání
Reiki iniciace
Zajímavé odkazy
Kontaktní informace
AKTUALITY01.08.2009: Založení stránek
01.01.2012: Podpořte tyto stránky

Studium literatury, texty o Reiki

Duchovní literatura

|

Texty o ReikiJe dobré si občas něco přečíst, ale to nejdůležitější v knihách stejně nenajdeme. Pochopit smysl meditace, vypěstovat si bdělost v každodenním životě, naučit se analyzovat výsledky zjištěné v průběhu co nejčastější každodenní bdělosti a nakonec uskutečnění potřebných změn – to nás žádná sebelepší kniha nenaučí.

Jak číst duchovní knihy

Existují různé přístupy, jak se stavět ke čtení duchovních knih. Jednou z možností je číst vše, s čím rezonujeme, a hledat využitelnost těchto textů v běžném životě. Duchovní knihy nám často předkládají nejrůznější koncepty, které nám mohou skvěle posloužit. Stejně tak si ale na jejich základě můžeme (třeba i nevědomky) vytvořit mylné představy, které nám k ničemu praktickému neposouží. Proto je vhodné nic slepě nepřijímat a každou radu, či jinak sdělovanou zkušenost podrobit analýze a sami si ověřit její platnost.

Vhodné a nevhodné knihy

Uvádět seznam knih, které jsou vhodné na to, či ono, nemá smysl. Když už nás ale nějaká kniha láká, určitě si díky ní máme možnost na sebe něco uvědomit. Stejně tak je zde ovšem možnost, že uvěříme něčemu, co nám může život spíše zkomplikovat.

Dále je dobré si uvědomit, že nejrůznější nauky, návody a doporučení mohou mít původ v jiném prostředí, než ve kterém v současnosti žijeme (prostorově i časově). Proto to, co fungovalo (funguje) jinde, nemusí (a často ani nebude) fungovat nám.

K zamyšlení o Reiki

Reiki = Reiki 1 + Reiki 2 + Reiki 3 - Reiki 1 - Reiki 2 - Reiki 3

Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno.
Copyright © 2009 - 2019: všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Václav Gerla, Grafika: Dana Černická